اعزام دانشجو به قبرس

بهترین دانشگاه در قبرس شمالی

بهترین دانشگاه در قبرس شمالی معرفی بهترین دانشگاه در قبرس شمالیemu دانشگاهی برای تضمین آینده حرفه ای شما در سطح بین الملل بعنوان قدیمی ترین و تنها دانشگاه دولتی در قبرس شمالی، تمامی دانشکده ها و رشته های دانشگاه مدیترانه شرقی از زمان تاسیس خود در سال 1979 مورد تایید شورای عالی آموزش عالی قبرس شمالی (YODAK) و همچنین آموزش …